ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ

Οι μακροχρόνιοι στόχοι της DA METAL HOME συνοψίζονται σε

  • Συστηματικός ποιοτικός έλεγχος έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε ως εταιρία στις ανάγκες και του πλέον πιο απαιτητικού πελάτη.
  • Συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη εξασφαλίζοντας την τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος καθώς και του χαμηλότερου κόστους στην υλοποίηση εκάστοτε έργου.
  • Ανάπτυξη της εταιρίας με την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας εκτός εθνικών συνόρων αλλά και μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς και σε εθνικό επίπεδο.